print deze pagina

Integriteitscode

Met de ondertekening van de Adfiz Integriteitscode verklaren de leden dat de klanten van hun kantoor kunnen vertrouwen op de integriteit van alle medewerkers. Zij stellen expliciet dat in de dienstverlening  het klantbelang altijd centraal staat en dat de relatie met klanten berust op integriteit, respect en vertrouwen. Er wordt te allen tijde zorggedragen voor de vertrouwelijkheid en juistheid van informatie.

Bekijk hieronder onze Integriteitscode van Adfiz

Ons kantoor Dijkstra Assurantiën b.v. te Leeuwarden is lid van Adfiz, brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid. De leden van deze organisatie zijn van mening dat:

 • Financiële dienstverleners een belangrijke positie in het maatschappelijke en economische verkeer innemen;
 • Deze belangrijke positie met zich meebrengt dat de integriteit van de leden van Adfiz boven iedere twijfel moet zijn verheven;
 • Deze code tot uitdrukking brengt dat de leden van Adfiz groot belang toekennen aan een integere wijze van opereren van zowel hun organisaties als geheel als van de individuele personen die waarin werkzaam zijn.

Gedragsregels

Als lid verklaren wij dat wij bij de uitoefening van onze werkzaamheden, onverlet de wettelijke voorschriften en eventuele voorschriften uit zelfregulering in de branche, de volgende gedragsregels in acht nemen:

 1. Bij voorlichting en advies omtrent verzekeringen en overige financiële producten en diensten laat ons kantoor zich leiden door het belang van de cliënt. Wij realiseren ons daarbij terdege, dat kennis en inzicht op genoemde terreinen bij de cliënt kunnen ontbreken.

 2. Ons kantoor onthoudt zich van gedragingen die blijk geven van het niet bezitten van eigenschappen als eerlijkheid, waarheidlievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetgetrouwheid, oprechtheid, prudentie, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.

 3. Ons kantoor hanteert een integriteitbeleid dat erop gericht is om ongewenste gedragingen van ons eigen kantoor tegen te gaan.

 4. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat een verhouding met de cliënt berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is.

 5. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat het vertrouwen in de dienstverlening van een adviseur/bemiddelaar in het algemeen en in hun eigen bedrijfsuitoefening niet wordt geschaad.

 6. Ons kantoor draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van gegevens van en over cliënten.

 7. Ons kantoor verstrekt geen informatie waarvan wij weten of behoren te weten dat deze onjuist is.

 8. Wij gedragen ons zodanig dat een verhouding tussen de leden onderling en een verhouding met overige beroepsgenoten berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is.

 

 

  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar

  De onafhankelijke financieel adviseur

  • Neemt u werk uit handen
  • Vergelijkt premies en voorwaarden
  • Is uw vraagbaak bij financiële veranderingen

  Nieuwsbrief ontvangen?

   klanten ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u nu aan!

  Adfiz, adviseurs in financiële zekerheidErkend hypotheek adviseur