print deze pagina

Roltransparantie m.b.t. Thomas Assuradeuren

Roltransparantie

Met een volledig aandelenbelang heeft Dijkstra Assurantiën Beheer b.v., welke ook een volledig aandelenbelang heeft in het bemiddelingsbedrijf Dijkstra Assurantiën b.v., volmachtbedrijf Thomas Assuradeuren b.v. opgericht. Binnen het volmachtbedrijf treden wij op als ‘gevolmachtigde’ van de volgende verzekeraars (volmachtgevers):

 • Fatum General Insurance N.V.
 • Nationale Nederlanden Schadeverzekeringen NV
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen NV
 • Europeesche Verzekering Maatschappij NV
 • ARAG SE

Als ‘gevolmachtigde’  zijn wij binnen de afspraken die wij hiervoor met verzekeraars hebben gemaakt bevoegd om verzekeringsrisico’s zelfstandig te beoordelen en bij acceptatie hiervoor een verzekeringspolis af te geven. Schadeclaims worden door ons zelfstandig behandeld en afgewikkeld.  Doordat zowel de bemiddelings- als volmachtactiviteiten bij ons onder één dak plaatsvinden, zijn wij in staat om maatwerk en extra service te verlenen. 

Dijkstra Assurantiën B.V. treedt namens de klant op als ‘bemiddelaar’, terwijl Thomas Assuradeuren B.V. namens genoemde verzekeraars optreedt als ‘gevolmachtigde’. Onze organisatie is hierbij zo ingericht, dat wij op verantwoorde wijze de belangen van onze klant en die van verzekeraars in het oog houden. Mocht zich toch een conflicterende situatie voordoen, bijvoorbeeld  bij de beoordeling van een risico of bij een schadeclaim, dan wordt de kwestie via onze interne procedure behandeld.

Thomas Assuradeuren B.V. is een volledig zelfstandig bedrijf, verzekeraars hebben hierin geen aandelenbelang.

Het kan zijn dat u vragen heeft over onze rol als adviseur of als gevolmachtigde agent. U kunt hiervoor dan contact opnemen via onze contactgegevens. Wij geven u dan graag verdere uitleg. In geval van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Conflicterend belang 

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency-voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.  

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de in het handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
 • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar

  De onafhankelijke financieel adviseur

  • Neemt u werk uit handen
  • Vergelijkt premies en voorwaarden
  • Is uw vraagbaak bij financiële veranderingen

  Nieuwsbrief ontvangen?

   klanten ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u nu aan!

  Adfiz, adviseurs in financiële zekerheidErkend hypotheek adviseur