print deze pagina

Gebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering is bestemd voor de eigenaar van een gebouw. Naast het gebouw zelf kunnen ook bijgebouwen, schuttingen, antennes, zonweringen e.d. meeverzekerd worden. Funderingen zijn niet automatisch meeverzekerd.

Gebouwenverzekering of huurdersbelangverzekering?

Bent u huurder en heeft u voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand laten uitvoeren, dan biedt de huurdersbelangverzekering de juiste dekking.

Verzekerd bedrag is de herbouwwaarde
Onder de herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw.

Dekking

Deze verzekering voorziet onder andere in een schadevergoeding na brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, storm, stoom, neerslag, inbraak of een poging daartoe, alsmede kwaadwillige beschadiging na inbraak.

Gederfde huurpenningen en opruimingskosten ontstaan na een gedekt evenement zijn verzekerd. In de polisvoorwaarden is veelal een gemaximeerd bedrag opgenomen van 10% van het verzekerd bedrag van de opstal.

  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar