print deze pagina

Collectieve WGA-hiaatverzekering

De WGA Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering van het UWV aan. De hoogte van de WGA-vervolguitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw werknemer. Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt hoeveel procent van het minimumloon uw werknemer als uitkering ontvangt.

De WIA

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan bent u verplicht om zijn loon 104 weken door te betalen. Als uw werknemer na die 104 weken nog steeds ziek is, dan heeft hij recht op een uitkering volgens de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) als hij voor 35% of meer arbeidsongeschikt is.

De WIA bestaat uit twee regelingen:

1. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Voor werknemers die gedeeltelijk (minimaal 35% en maximaal 80%) arbeidsongeschikt zijn. Deze regeling geldt ook voor werknemers die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt zijn. Maar de arbeidsongeschiktheid mag dan niet duurzaam zijn, oftewel: er is nog kans op herstel.

2. Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Voor werknemers die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid moet duurzaam zijn, oftewel: er is geen herstel te verwachten.

Regeling WGA

Een arbeidsongeschikte werknemer die recht heeft op een uitkering volgens de WGA, ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. Na deze uitkering krijgt hij, afhankelijk van hoeveel hij verdient met werken, een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Meer over de WIA, de regeling WGA en de verschillende uitkeringen leest u in de bijlage Uitleg WIA.

Wat is verzekerd?

De WGA Hiaatverzekering keert alleen uit als uw werknemer een WGA-vervolguitkering ontvangt. Het loon van uw werknemer is verzekerd tot het gemaximeerde loon voor de sociale verzekeringen. Het gemaximeerde loon wordt jaarlijks verhoogd op basis van de WIA-index. Deze index wordt vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is maximaal 3%.

  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • Interbank
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • Syntrusc
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar
  • regiobank
  • Reaal Verzekeringen
  • woonfonds
  • Europeesche Verzekeringen
  • Axent
  • Arag Rechtsbijstandverzekering
  • ABN Amro
  • Generali
  • HDI Gerling
  • ing
  • Onderline sGravenhage
  • regiobank
  • asr
  • nibc
  • HDI Gerling
  • Ardanta
  • Rialto
  • London
  • oomverzekeringen
  • Marsh
  • Amersfoortse
  • Direktbank
  • BNP
  • thomas
  • Goudse
  • Argenta
  • Unigarant
  • thomas
  • Risk
  • Mondial
  • Aegon
  • Avero
  • SAA
  • Yarden.jpg
  • Florius
  • Nationalenederlanden
  • Obvion
  • aegon
  • delta lloyd
  • Klaverblad
  • RegioBank
  • Noorderlinge
  • Zwitserleven
  • Movir
  • Hypotrust
  • abn_amro
  • Monuta
  • Fortis ASR
  • Allianz
  • DAS
  • ING Bank
  • syntrus
  • ONVZ Zorgverzekeraar
  • VKG Verzekeraar

  De onafhankelijke financieel adviseur

  • Neemt u werk uit handen
  • Vergelijkt premies en voorwaarden
  • Is uw vraagbaak bij financiële veranderingen

  Nieuwsbrief ontvangen?

   klanten ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u nu aan!

  Adfiz, adviseurs in financiële zekerheidErkend hypotheek adviseur